Эффективный Натуральный препарат для Потенции

Результаты исследований

IIGorpinchenkoЭффективность и переносимость «Тестостам» ТМ проверена Украинским институтом сексологии и андрологии, открытыми клиническими исследованиями на пациентах с эректильной дисфункцией.

Установлено, что «Тестостам» клинически значимо и достоверно увеличивает средние суммарные значения доменов, характеризующих эрекцию, половое влечение, оргазм и удовлетворенность половым актом. «Тестостам» ТМ обладает хорошей переносимостью. Все зарегистрированные нежелательные явления имели легкую степень и не требовали отмены. «Тестостам» ТМ может использоваться в урологической практике для коррекции сексуальных расстройств у мужчин.

Горпинченко И.И. Доктор медицинских наук, профессор, Президент Ассоциации сексологов и андрологов Украины, Главный сексолог МЗ Украины

mh_3_2016_coverСтатья о результатах исследований представлена в журнале «Здоровье мужчины» .Проведено открытое исследование эффективности и переносимости диетической добавки (ДД) «Тестостам» (1 капнула 500 мг: 350 мг экстракта Tribulus terrestri / 150 мг екстракта Pausinystalia yohimbe), принимавшейся внутрь по 1 капсуле 2 раза в день 30 дней, у 30 пациентов в возрасте 53±5 лет с умеренно выраженной эректильной дисфункцией.

Основные тезисы исследований

Ефективність та переносимість дієтичної добавки «Тестостам» у пацієнтів з еректильною дисфункцією

І.І. Горпинченко, А.М. Ситенко    Український інститут сексології та андрології

                  ДД «Тестостам» містить два інгрідієнти, здатних стимулювати сексуальну функцію: екстракт трави якірців сланких (Tribulus terrestris) та екстракт кори йохімбе (Pausinystalia yohimbe).

Метою данного дослідження було оцінити вплив  «Тестостам», що мав прийматися протягом 30 днів по 2 капсули на день, на показники еректильної функції, та її переносимість.

Після надання інформованної згоди у дослідження були включені 30 пацієнтів, що знаходилися на амбулаторному лікуванні у ТОВ «Український інститут сексології та андрології» з приводу ЕД і відповідали всім критеріям включення/виключення: вік 30 - 65 років, наявність сталого сексуального партнера; вихідний (до початку лікування) сумарний бал EF-IIEF

Лікування: паціенти мали приймати ДД «Тестостам» двічи на день по 1 капсулі, запиваючи склянкою питної води, протягом 30 днів. 1 капсула ДД «Тестостам» 500 мг містить: 350 мг екстракту трави якірців сланких (Tribulus terrestri) та 150 мг екстракту кори йохімбе (Pausinystalia yohimbe).

Ефективность лікування оцінювалась за зміною сумарного балу шкали EF-IIEF [16] (головний показник) та доменів IIEF, що характеризують оргазм, єякуляцію, задоволеність статевими відносинами (другорядні показники)

Переносимість ДД «Тестостам» визначалася за характером та частотою небажаних реакцій, зареєстрованих протягом 30 днів її застосування.

Результати досліджень

         По закінченні 30 денного застосування ДД «Тестостам», відмічалося статистично достовірне і клінічно вагоме збільшення середніх балів по всім запитанням, що характеризують еректильну функцію - здатність досягати/ підтримувати ерекцію, здійснювати інтроекцію та впевненість у цьому, і, як наслідок, середнього сумарного балу EF-IIEF . Важливо, що вихідний середній сумарний EF-IIEF, який до початку прийому ДД «Тестостам» свідчив на наявність ЕД середньої важкості, по його закінченні відповідав легкому ступеню.                                                                                   

          Подібний вплив можна пояснити покращенням еректильної функції під дією ДД «Тестостам», оскільки ерекція є базовим феноменом чоловічої сексуальності, від якого на пряму залежать такі характеристики психоемоційного стану, як задоволеність статевим актом і статевим життям в цілому. Збільшення здатності досягати та підтримувати ерекцію достатню для інтроекції цілком закономірно призводить до збільшення частоти оргазмів і, таким чином, підвищує сумарний бал цього домену.  Цим також можно поясніти збільшення сумарного балу домену сексуального потягу.

         Більшість пацієнтів добре переносили ДД «Тестостам». На побічні реакції поскаржилися 5 пацієнтів (16,7%). Їм усім був присвоєний легкий ступінь важкості, що не потребував відміни ДД. Серйозних небажаних явищ не відзначалося.

Висновки

  1. Застосування ДД «Тестостам» (у дозі 500 мг двічі на добу) пацієнтами з еректильною дисфункцією призводить до статистично достовіроного та клінічновагомого покращання основних доменів IIEF, що характеризують ерекцію, статевий потяг, оргазм, задоволеність статевим актом та статевим життям в цілому.
  2. ДД «Тестостам» вагомо та достовірно покращує здатність пацієнта здійснювати інтроекцію та підтримувати ерекцію, достатню для проведення статевого акту, що підтверджується збільшеннням середніх балів по відповідним питанням шкали EF-IIEF від 1,3 до 2,0 баллів.
  3. ДД «Тестостам» суттєво (в середньому на 11,1 бали) і достовірно (p<0,05) підвищує інтегральний показник еректильної функції - сумарний бал анкети EF-IIEF.
  4. ДД «Тестостам» має добру переносимість: побічні явища на фоні прийому виникали тільки у 5 (16,7%) пацієнтів,  мали легкий ступінь і не вимагали відміни ДД. Серйозних небажаних явищ не відзначалося.
  5. Результати проведеного дослідження дають підстави рекомендувати ДД «Тестостам» до застосування в андрологічній практиці при лікуванні чоловіків з порушенням сексуальної функції